Чертеж на оборудването

Екструзионна линия-1

Линия за екструдиране

Екструзионна линия-2

Линия за екструдиране

Екструзионна линия-3

Линия за екструдиране

Екструзионна линия-4

Линия за екструдиране

Гранулатор

Гранулатор

Нагревател

Нагревател

Релефен валяк

Релефен валяк

Машина за смесване

Машина за смесване

Лабораторна панорама

Лабораторна панорама

Инсинератор за изпитване на пепел

Инсинератор за изпитване на пепел

Тестер за пръскане на летви

Тестер за пръскане на летви

Пробоотборник за странично налягане

Пробоотборник за странично налягане

Пещ за изпитване на топлинна деформация

Пещ за изпитване на топлинна деформация

Тестер за UV ускорено изветряне

Тестер за UV ускорено изветряне

Машина за изпитване на якост на разрушаване на картон

Машина за изпитване на якост на разрушаване на картон

Машина за тестване на натиск върху ръба на картон

Машина за тестване на натиск върху ръба на картон